ติดต่อเรา

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแคน
 ที่ตั้ง  หมู่ที่  9  บ้านหนองแคน  ต.นาด้วงอ.นาด้วง   จ.เลย  42210
 โทร      096-7165095
 E-mail  nongkhancity@gmail.com


ตำแหน่งที่ไม่มีชื่อ


Comments